Cho đến lúc này, nhân loại chẳng khác nào người thủy thủ đi trên đại dương nhưng không có la bàn để phân biệt thật giả. Do đó, cái giá phải trả, theo nghĩa những khổ đau mà người ta phải chịu, là rất lớn. Vốn dĩ mọi lỗi lầm hoặc hành động sai trái của con người đều là không cố ý, vì người ta chỉ có thể chọn những cái mà vào thời điểm đó họ tin là tốt đẹp và sẽ mang lại hạnh phúc. Lỗi lầm duy nhất của người đó là không thể phân biệt điều tốt thực sự với cái mà họ tưởng là tốt. Cuốn sách này nhằm khắc phục khiếm khuyết nghiêm trọng của tâm trí: nhận diện sai, coi dối trá là sự thật.

Truth vs Falsehood – Phân biệt thật giả
Truth vs Falsehood – Phân biệt thật giả

Đây là kết quả của cả một đời tận hiến cho quá trình khám phá cốt lõi, bản chất của chính Sự thật và cách người ta công nhận, thể hiện và định nghĩa nó. Thành quả là phát hiện về biện pháp phân biệt thật giả gây choáng váng vì nó tiết lộ bản chất cốt lõi của sự thật và hơn thế nữa, kỹ thuật này còn có thể áp dụng cho mọi thứ, mọi thời điểm và mọi không gian.

Trích đoạn sách hay:

“Mục đích của công trình này là giảm bớt khổ đau bằng cách lấy sự thật thay thế cho dối trá và chia sẻ kiến thức về biện pháp tự truy tìm sự thật, vì con đường dẫn đến cội nguồn sự thật nằm ở bên trong mỗi người. Đối với những người nhất quán với sự thật, con đường sẽ tỏa sáng; còn với những người từ chối nó, con đường sẽ ngày càng tối tăm hơn. Tất cả chúng ta đều có quyền tự do lựa chọn.” (trang 13)