Văn chương của Akutagawa Ryunosuke có thể coi là kết tinh của lương tâm, giác quan, thần kinh và vị giác của tầng lớp trí thức bình dân thời Taisho.

Với phương pháp tích xưa kể lại, với khả năng dụng từ và cách thức đặt kết truyện, lịch sử đã trở thành phương tiện để ông thể hiện cảm xúc.

Các sáng tác của Akutagawa Ryunosuke đã mở ra một lĩnh vực chưa từng có trong lịch sử văn học hiện đại Nhật Bản.

Tác giả: Akutagawa Ryunosuke 
Dịch giả: Cung Điền - Nguyễn Nam Trân
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Ngày xuất bản: 05/2021
Giá bìa: 380.000VNĐ