Việt Nam là một đất nước có bề dày truyền thống văn hóa, trong đó đánh giặc giữ nước cùng với những hoạt động thể chất , đấu tranh vì sự tồn sinh của dân tộc trước mọi thiên tai địch họa chắc chắn là một trong những truyền thống lớn hàng đầu, không chỉ được minh chứng bằng tư liệu lịch sử mà còn bằng thực tế sinh động với hàng trăm môn phái Võ Cổ truyền đã và đang hoạt động nhiều nơi trên khắp cả nước cũng như ở nhiều nước trên thế giới.

Truyền thống “Thượng Võ” Việt Nam là một thực thể văn hóa quan trọng tồn tại bên cạnh truyền thống “Nhân Văn”, thể hiện sâu sắc thông qua chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân đạo, ham chuộng văn học nghệ thuật… từng được khẳng định như một tính cách dân tộc rõ nét. Hai truyền thống lớn đó có thể được khái quát thành “Võ” và “Văn”. Trên thực tế là hai mặt không tách rời cùng góp phần tạo nên nội dung của truyền thống “Nhân Văn – Thượng Võ”, một trong những nhân tố quyết định của “Sức mạnh Việt Nam”.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, khía cạnh văn hóa của Võ và mối quan hệ biện chứng giữa “Văn” và “Võ” trong nhận thức và trên thực tế hoạt động xã hội thời gian qua vẫn còn nhiều khiếm khuyết, thậm chí còn nhiều mâu thuẫn, vô tình đưa đến những hạn chế đối với việc phát huy sức mạnh của văn hóa dân tộc như đã nói. Theo đó, rất có ý nghĩa khi lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ theo tính chất hội thảo khoa học tập hợp khá đông đảo các nhà nghiên cứu văn hóa cùng với các võ sư đại diện các môn phái võ ở nhiều địa phương trong nước và cả ở nước ngoài để cùng trao đổi ý kiến xoay quanh chủ đề “Văn hóa Võ đạo Việt Nam”.

Hội thảo do môn phái Nam Huỳnh Đạo – Liên đoàn Võ Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với sự tham gia tích cực của Viện Lịch sử Dòng họ cùng nhiều đối tượng khác. Tập sách này là kết quả chọn lọc và biên tập lại từ kỷ yếu của cuộc hội thảo đặc biệt nói trên. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.