YÊU BẢN THÂN LÀ…?
(Một bài tập trong chuỗi hoạt động về khám phá – nhận thức bản thân dành cho lứa tuổi 13+, sử dụng CÔNG CỤ NGHỆ THUẬT)

Hoạt động 1
Thảo luận nhóm lớn với câu hỏi trên.

Hoạt động 2
Làm việc cá nhân, đề nghị mỗi HS thực hiện một tác phẩm collage (cắt dán) từ giấy, tạp chí, keo dán để thể hiện quan điểm riêng của mình về yêu bản thân là như thế nào.

Hoạt động 3
Chia sẻ ý tưởng với người khác, có nhiều cách để GV lựa chọn:
– Chia lớp thành từng nhóm nhỏ để các HS chia sẻ và xem bài của nhau,
– Tổ chức thành triển lãm tranh,
– Mời từng thành viên lên thuyết trình (nếu thời gian cho phép).

Lạc Thư – Ảnh: What self-love means to me
#LifeArtVietnam
#Cam_xuc_va_tuong_tac_xa_hoi
#SELVietnam
#Pacta