Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, từ 6-4, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa phát động cuộc thi viết Trang sách thay đổi đời tôi năm 2023 và giới thiệu chương trình Tôi đồng hành cùng Tủ sách ước mơ.

Cuộc thi viết dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước, với nội dung dự thi là chia sẻ về những trang sách hay trong những cuốn sách có ý nghĩa, làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của bản thân người dự thi.

Bài dự thi dài không quá 1.500 từ, khuyến khích sử dụng hình ảnh minh họa. Tác phẩm dự thi gửi qua email: [email protected]. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 6-4 đến hết ngày 6-8. Bình chọn các bài viết do ban tổ chức đưa lên trên hệ thống VitanContest từ ngày 6-8 đến hết ngày 6-9.