Brand Strategy: Aaker Bàn Về Thương Hiệu

Dù doanh nghiệp kinh doanh gì thì quan trọng là phải hiểu được cách thiết lập một tầm nhìn thương hiệu (còn được gọi là nhận diện thương hiệu), thực thi tầm nhìn đó, duy trì thương hiệu vững mạnh trước các đối thủ cạnh tranh khốc liệt và các thị trường năng động, tận dụng sức mạnh thương hiệu và quản lý hiệu quả danh mục thương hiệu để nó mang lại sức mạnh cộng hưởng, sự rõ ràng và tầm ảnh hưởng. Bizbooks xin giới thiệu đến quý vị cuốn sách Brand Strategy Aaker bàn về Thương hiệu.

Tác giả: David Aaker
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Công ty phát hành: BizBook

Cuốn sách Brand Strategy Aaker bàn về Thương hiệu giúp cho doanh nghiệp:

Biến thương hiệu thành “TÀI SẢN” của doanh nghiệp
Tài sản thương hiệu là tài sản vô hình, được xây dựng lâu dài với nhiều thời gian và công sức. Chính vì thế, doanh nghiệp cần hoạch định những mục tiêu rõ ràng và hướng triển khai cụ thể để ngày càng gia tăng giá trị tài sản thương hiệu.

Thiết lập và phân bổ ngân sách xây dựng thương hiệu phù hợp với các loại mô hình doanh nghiệp
Cách đo lường hiệu quả của chiến lược và sách lược Xây dựng thương hiệu
Sáng tạo tầm nhìn thương hiệu – Khách hàng phải thừa nhận rằng bạn đại diện cho một thứ gì đó
Đừng bắt chước hãy học hỏi
Tạo ra các điểm chạm “đốn tim” khách hàng
Đưa ra mô hình Brand Equity – Tài sản thương hiệu

Theo đó, có 5 thành phần tạo ra tài sản thương hiệu gồm: Lòng trung thành (Brand loyalty), Nhận biết thương hiệu (Brand Awareness), Chất lượng cảm nhận (Perceived quality), Liên tưởng thương hiệu (Brand associations), và các giá trị tài sản khác (Other proprietary assets).
Thật tuyệt nếu một doanh nghiệp có thể áp dụng được những kiến thức uyên bác trong việc xây dựng thương hiệu của Aaker. Muốn vượt trội hơn đối thủ và trở thành “THƯƠNG HIỆU VUA” của ngành hàng trong mắt khách hàng hãy đọc ngay cuốn sách Brand Strategy Aaker bàn về Thương hiệu của ông.