Mới đây, Google đã bổ sung thêm biểu tượng móc khóa màu đỏ cho một số thư điện tử mà người dùng Gmail nhận được. Theo đó, không phải tất cả mọi email đều được gắn thêm biểu tượng này.
Theo Mashable, đó chỉ đơn giản là một biểu tượng để cảnh báo tới người dùng rằng, dịch vụ mà người gửi dùng để gửi bức thư điện tử đó đã không được mã hóa trên đường vận chuyển trên internet. Điều đó có nghĩa là sự đánh giá email này có thể bị hacker chặn và đọc lén.
Mặc dù vậy, thông báo này chỉ nhằm mục đích cảnh báo và người dùng không cần phải đưa nó vào hộp thư rác ngay lập tức. Kèm theo đó, người dùng Gmail nên cảnh báo với người đã gửi thư về việc sử dụng một dịch vụ email an toàn hơn.
Tất nhiên, những bức thư điện tử gửi từ Gmail sang Gmail sẽ không có thông báo này, bởi bản thân Google không thể đánh giá dịch vụ của mình kém an toàn.