Chúng tôi lấy làm hân hạnh trình bày trước sự chú tâm của những môn sinh và những nhà nghiên cứu Giáo pháp bí truyền trong tác phẩm nhỏ này dựa trên những Giáo huấn Hermetic cổ xưa. Có quá ít trước tác về chủ đề này, mặc dù có vô số tham chiếu tới những Giáo huấn trong nhiều tác phẩm huyền môn mà nhiều nhà nghiên cứu nghiêm túc những Chân lí Mật truyền (Arcane Truths) hẳn sẽ hoan nghênh sự xuất hiện của tập sách này.
Mục đích tác phẩm này không nhằm đề ra một triết học hoặc một học thuyết đặc biệt nào, đúng hơn là cung cấp cho những môn sinh một bản tuyên ngôn về Chân lí ngõ hầu dùng để hoà giải nhiều mảnh mún về tri thức mật truyền mà họ có được nhưng chúng hiển nhiên bất đồng với nhau và thường khiến cho người nhập môn dễ chán nản. Chủ ý của chúng tôi không phải là dựng lên một Ngôi đền Tri thức mới, đúng hơn là trao vào tay môn sinh chiếc Chìa khoá Chủ để người ấy có thể mở được nhiều cánh cửa nội tại trong Ngôi đền Huyền nhiệm thông qua những cổng chính khi người ấy bước vào.
Không có bộ phận giáo huấn bí truyền nào mà thế giới có được lại được bảo vệ cẩn mật như những phần mảnh từ những Giáo huấn Hermetic vốn được truyền thừa tới chúng ta qua hàng chục thế kỉ kể từ người sáng lập vĩ đại ra nó là Hermes Trismegistus, ‘vị thư kí của thần linh’, ngài từng sống ở Ai Cập cổ đại vào cái thưở nòi giống hậu duệ hiện tại hãy còn thơ ấu. Cùng thời với Abraham, nếu những truyền thuyết là đúng, thì ngài chính là hướng đạo sư của vị thánh nhân tôn quý ấy, Hermes đã là và vẫn là vầng Mặt trời Trung tâm Vĩ đại của giáo lí Huyền môn (Occultism) mà nguồn sáng chiếu rọi tới vô kể những lời dạy đã được truyền bá kể từ thời đại của ngài. Mọi lời dạy nền tảng và cơ bản đã thấm sâu vào trong những giáo huấn bí truyền của mỗi chủng tộc và đều có thể truy nguyên về Hermes. Thậm chí những lời dạy cổ xưa nhất của Ấn Độ chắc chắn đều có nguồn gốc từ những giáo huấn Hermetic nguyên thuỷ. 
Từ xứ sở ở Sông Hằng, nhiều nhà huyền môn cấp cao đã lang thang tới đất Ai Cập và ngồi dưới chân Thầy. Từ ngài, họ có được chiếc Chìa khoá Chủ để lí giải và hoà giải những quan điểm bất đồng của họ, và vì vậy Giáo pháp bí truyền đã được thiết lập vững chắc. Từ những xứ sở khác, những nhà trí thức cũng tìm tới, tất cả họ đều xem Hermes là vị Thầy của những vị Thầy và ảnh hưởng của ngài lớn tới nỗi bất chấp bao nhiêu cuộc lang thang kể từ con đường ấy qua các thế kỉ của những vị thầy ở những xứ sở khác nhau này, ta vẫn còn có thể tìm thấy một sự tương đồng và tương ứng cơ bản làm nền tảng cho nhiều lí thuyết đôi khi khá bất đồng được nuôi dưỡng và được dạy bởi những nhà huyền môn của những xứ sở khác nhau ngày nay. Những môn sinh của ngành Tôn giáo So sánh sẽ có thể nhận ra tầm ảnh hưởng của Giáo huấn Hermetic trong mọi tôn giáo xứng đáng với cái tên mà giờ đây được nhân loại biết tới, cho dù đó là một tôn giáo đã chết hoặc một tôn giáo cường tráng tràn trề trong thời đại chúng ta. Luôn luôn có những tương ứng nhất định bất kể có những điểm mâu thuẫn, và những Giáo huấn Hermetic tác động như nguồn Hoà giải vĩ đại.
[…]
Trong tác phẩm nhỏ này chúng tôi đã nỗ lực cung cấp cho bạn một ý niệm về những lời dạy nền tảng của Kybalion, cố gắng cung cấp cho bạn những Nguyên lí vận hành, và để cho bạn tự mình áp dụng chúng, thay vì cố gắng giải thích chi tiết. Nếu bạn là môn sinh thực sự, bạn sẽ có thể giải quyết và áp dụng những Nguyên lí này—hoặc bạn phải tự mình khai triển lấy, vì nếu không thì những Giáo huấn Hermetic sẽ chỉ là ‘lời, lời, lời’ đối với bạn. 
– Ba người Khai ngộ