Từ đời Tần, mỗi lúc có một họ thống nhất Trung Hoa, họ ấy liền nghĩ đến việc chiếm các nước nhỏ xung quanh. Tần có Nhâm Hiêu, Triệu Đà; Hán có Lộ Bác Đức đều đã đạt mục đích là diệt họ đang cầm quyền ở đất Việt. Sau, trong khoảng độc lập hoàn toàn trở lại ở nước ta, những cuộc xâm lăng bắt đầu từ đời Tống, dưới triều Tống Thái Tông, tướng Tống tưởng lấy nước ta dễ, đã khinh cử, nên thất bại hoàn toàn bởi tay Lê Hoàn. Lần thứ hai, dưới triều Tống Thần Tông, thế vua Tống và Tể tướng Vương An Thạch rất to, nên sự xuất quân được dự bị một cách cẩn thận và đầy đủ: quân hơn mười vạn, sửa soạn một năm, tướng tá tinh nhuệ, kế hoạch định rõ từng chi tiết. Đáng lẽ nước ta lúc ấy bị đổi thành châu quận của Tống. May! đương thời, có một vĩ nhân cầm quyền, có đủ óc chính trị, biết kết thúc nhân tâm, có cao tài lợi dụng thời cơ, có kinh nghiệm điều binh, khiển tướng. Bậc ấy là Lý Thường Kiệt.
————————-
Mong ai nấy nhận thấy một cách rõ ràng, cụ thể, sự nguy hiểm của một cuộc ngoại xâm, nhận thấy sự lo việc nước không phải chỉ ở đầu lưỡi, mà cần hết cả lòng hy sinh, trí sáng suốt để xếp đặt, tính toán. Đọc xong đoạn sử này, độc giả sẽ thấy, cách đây ngót nghìn năm, cha ông ta đã đủ tài năng, nghị lực để gây dựng, tổ chức và gìn giữ khoảnh đất gốc cỗi của tổ quốc ta ngày nay; độc giả sẽ nhận thấy huyết quản của chiến sĩ bây giờ vẫn chan hòa máu nóng của tổ tiên, máu nóng mà không lẽ có người không mang một giọt. Dẫu trong nhất thời, có kẻ lỡ lầm làm hại nước, hoặc con dân một nước có ý tưởng dị đồng, trước nạn bại vong, giọt máu ấy cũng đủ gây nên chí quật cường, lòng tương ái. Vẫn biết sống về tương lai; nhưng dĩ vãng là gương nên ngắm lại. Vẫn biết tương lai là thế giới đại đồng; nhưng trước lúc ấy, nước mình phải là một nước thật. Vẫn biết chớ vin vào phân tranh đời trước mà gây oán thù đời sau, nhưng biết rõ sự tranh đấu đời xưa, sẽ làm cho các nước càng kính nể nhau thêm, và mới hiểu vì sao mà phải cộng tác ngang hàng.
– Hoàng Xuân Hãn   

Mục lục
TỰA
DẪN – TÀI LIỆU
PHÀM LỆ
BẢNG VIẾT TẮT CÁC TÊN TÀI LIỆU
BẢNG ĐỐI CHIẾU CÁC ĐỜI VUA LÝ TỐNG
BẢNG ĐỐI CHIẾU LỊCH ĐÔNG TÂY

Phần thứ nhất: BẠI CHIÊM – PHÁ TỐNG

Chương I – GỐC TÍCH
Chương II – ĐÁNH CHIÊM THÀNH
Chương III – CẦM QUYỀN BÍNH
Chương IV – CHÍNH SÁCH BẮC CƯƠNG TRIỀU LÝ
Chương V – BANG GIAO LÝ TỐNG
Chương VI – VƯƠNG AN THẠCH VỚI ĐẠI VIỆT
Chương VII – LÝ THƯỜNG KIỆT TẤN CÔNG TỐNG

Phần thứ hai: KHÁNG TỐNG – ĐÒI ĐẤT

Chương VIII – TỐNG SỬA SOẠN PHỤC THÙ
Chương IX – KẾ HOẠCH ĐÁNH ĐẠI VIỆT
Chương X – XÂM LĂNG ĐẠI VIỆT
Chương XI – HÒA VÀ HÒA BÌNH
Chương XII – KHÔI PHỤC ĐẤT MẤT

Phần thứ ba: VÌ DÂN – VÌ ĐẠO

CHƯƠNG XIII – COI ĐẤT MIỀN NAM
Chương XIV – ĐẠO PHẬT ĐỜI LÝ
Chương XV – LÝ THƯỜNG KIỆT VỚI ĐẠO PHẬT

CÁC BẢN PHỤ LỤC
BẢNG CHỈ TÊN ĐẤT
BẢNG CHỈ TÊN NGƯỜI VÀ CÁC TÊN KHÁC

Tác giả: Hoàng Xuân Hãn
Nhà xuất bản: NXB Khoa Học – Xã Hội
Công ty phát hành: Sách Khai Tâm