Chia sẻ về cuốn sách “Lược sử loài người”
Người đọc: Nguyễn Thị Phương
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách
—————————————–
– Chia sẻ về cuốn sách “Lược sử loài người”
– Hoàng Thị Anh Thư
– Sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế
– Bài thi đã đạt trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019.


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.