Giới thiệu tác phẩm: Hồ Xuân Hương – Thơ và đời
Thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Côn đảo