Giới thiệu tác phẩm: Làm bạn với bầu trời
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Thực hiện: Thư viện tỉnh Gia Lai