Ngày 21-11, tại Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam". Ảnh: VIẾT CHUNG
Sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Các Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Các đại biểu tham quan khu vực giới thiệu, trưng bày sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” "của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các đại biểu tham quan khu vực giới thiệu, trưng bày sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” “của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại ra mắt trong thời điểm hết sức quan trọng. Đất nước ta đã trải qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII, đang nỗ lực, đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Sự ra đời cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng cho thấy Đảng ta luôn coi đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, có vai trò và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc xuất bản cuốn sách này của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đúc kết những tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử dân tộc với đỉnh cao là nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, cùng với phương pháp luận ngoại giao Việt Nam trong đánh giá tình hình thế giới, nhận diện những đặc điểm của thời đại, cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong mỗi thời kỳ lịch sử…

Cuốn sách đã nhìn lại xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt là hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chỉ rõ chúng ta đã kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, phát triển trên nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, để từ đó hình thành nên trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Có thể nói, cuốn sách là một công trình đồ sộ nhất, công phu nhất, sinh động nhất làm rõ bản sắc độc đáo, xuyên suốt đó của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

Đối với bạn bè quốc tế, cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho những ai muốn tìm hiểu về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và là minh chứng sáng tỏ về sự kiên định, nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước ta.

Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế về vai trò và những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác đối ngoại trong những năm qua.

Lễ giới thiệu sách được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VIẾT CHUNG
Lễ giới thiệu sách được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: VIẾT CHUNG

Để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị ngay sau lễ ra mắt cuốn sách hôm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và chỉ đạo dịch cuốn sách ra tiếng nước ngoài để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, nội dung những bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này đã được chắt lọc, đúc kết từ nghiên cứu lý luận sâu sắc và hoạt động thực tiễn cách mạng phong phú của đồng chí Tổng Bí thư; thể hiện tầm nhìn chiến lược, trí tuệ sáng suốt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại, ngoại giao, góp phần phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

“Cuốn sách thực sự là một tài liệu rất có giá trị về lý luận và thực tiễn, là cuốn cẩm nang quý báu về đối ngoại đối với đội ngũ làm công tác đối ngoại của các ngành, các cấp và trong toàn hệ thống chính trị”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, đây là vinh dự, song cũng đòi hỏi trách nhiệm lớn, cần sự chính xác, cẩn trọng, tỉ mỉ, chu đáo để cuốn sách hoàn thành và ra mắt đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hình thức thể hiện phong phú, hấp dẫn. Song song với bản sách giấy, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đồng thời công bố phiên bản điện tử cuốn sách, phục vụ độc giả miễn phí trên website: www.stbook.vn. và www.thuviencoso.vn

nguồn:https://www.sggp.org.vn/ra-mat-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ve-xay-dung-nen-doi-ngoai-ngoai-giao-viet-nam-post715114.html