Maria Montessory – Cuộc đời và sự nghiệp nhà cách mạng giáo dục hiện đại | Truyền hình Quốc Hội
Chắc hẳn khi nhắc về phương pháp giáo dục Montessori rất nhiều vị phụ huynh Việt sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc bởi đây là một trong những phương pháp dạy dỗ trẻ em đã được tìm hiểu, áp dụng rất nhiều trong thời gian gần đây.


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.