Giới thiệu tác phẩm: Mười ngày rung chuyển thế giới
Thực hiện: Thư viện tỉnh Gia Lai