Giới thiệu tác phẩm: Mười ngày rung chuyển thế giới
Thực hiện: Thư viện tỉnh Gia Lai


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.