Giới thiệu tác phẩm: Tiếng chim hót trong bụi mận gai

Thực hiện: Thư viện tỉnh Gia Lai