Tác phẩm: Truyện Kiều
Tác giả: Nguyễn Du
Ngâm: Nghệ sĩ ưu tú Kim Dung
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách
——————————————————–
Từ câu đầu đến câu 298


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.