Cuốn sách là tuyển tập 10 bài viết nhất-định-phải-đọc trên tạp chí Harvard Business Review về chủ đề đổi mới sáng tạo. Chúng tôi vẫn luôn nhận thấy lý do mà các công ty hoạt động lâu năm thất bại trong việc đổi mới là vì những nhà quản lý không có những công cụ tốt giúp họ hiểu về thị trường, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng, lựa chọn nhận viên, tổ chức đội ngũ và phát triển chiến lược. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ những công cụ đó.

Ấn phẩm mang đến cho bạn:

– Danh sánh việc cần làm cho các giám đốc phát triển sản phẩm
– Chỉ ra những ngụy biện gây chậm trễ, suy giảm chất lượng và tăng chi phí
– Quản trị rủi ro và lợi ích trong một danh mục đổi mới…

Tác giả: Harvard Business
Nhà xuất bản: NXB Công Thương
Công ty phát hành: Alphabooks