Osho – Zorba Phật


Zorba là nền tảng và Phật là tòa lâu đài.

Phật là đỉnh, nhưng những viên đá tảng phải được đặt bởi Zorba.

Tượng phật phải được tạc từ tảng đá cẩm thạch mang tên Zorba.

Tôi muốn Zorba này sống trong mọi người, bởi vì đó là quyền thừa kế tự nhiên của bạn. Nhưng bạn không nên dừng lại ở Zobra.

Tác giả: Osho
Nhà xuất bản: NXB Văn Nghệ
Công ty phát hành: Chính Thông

Zorba chỉ là sự khởi đầu. Sớm hay muộn, nếu bạn cho phép Zorba của bạn bộc lộ hoàn toàn, bạn sẽ phải nghĩ về điều gì đó tôt đẹp hơn, cao quý hơn, tuyệt vời hơn. Điều đó sẽ không đến từ việc suy nghĩ; nó sẽ đến từ những trải nghiệm của bạn – bởi vì những trải nghiệm tầm thường đó sẽ trở nên nhàm chán. Đức Phật đã trở thành một vị Phật vì chính ông đã sống cuộc đời của một Zorba.
Zorba yêu thích ca hát, nhảy múa và chơi nhạc. Phật sẽ biến điều đó trở nên tuyệt đối hoàn hảo. Thậm chí sự tĩnh lặng cũng sẽ trở thành một bài ca, thậm chí những tảng đá cũng sẽ trở thành những bài thuyết pháp, và bất cứ thứ gì bạn chạm vào cũng sẽ trở thành một nhạc cụ, bởi vì giờ đây đôi bàn tay bạn có ma thuật của toàn bộ tồn tại; chúng có sự thanh thoát, vẻ đẹp, chất thơ

Và đây là nỗ lực của tôi: mang Zorba phật đến với thế giới.