“Bất cứ khi nào, phần thu vào được, luôn luôn dư hơn phần chi ra, thì tâm của bạn sẽ tránh được lo lắng và do đó, lẽ tự nhiên tâm bạn thoải mái hơn! Giống như người nhìn cân đo, đong lường, mong cho phía thu vào được, luôn luôn có sự trội hơn phía chi ra!”

 TS.BS Ngô Thành Thanh –

Tác giả: Ngô Thành Thanh
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Công ty phát hành: Khai Tâm

Mọi điểm đích, đều có con đường ngắn nhất để dẫn đến! Cũng vậy, việc gia tăng sản xuất, nhằm tăng trưởng tài sản, vật chất lớn mạnh, luôn luôn có các lộ trình riêng hay còn gọi là Quy – Luật – Riêng của nó, để đi đến thành công.

Để phát triển tài sản vật chất cần phải thực hiện và kết hợp chặt chẽ theo bốn phương pháp sau đây, gọi là Quy Luật Phát Triển Tài Sản:

Kiến thức hiểu biết.
Hiểu biết rõ ràng, rành mạch về nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, cũng như tính chất và chất lượng của thương phẩm thuộc hạng loại nào? Tốt, trung bình hay xấu, v.v…

Hiểu biết nơi mua vào như thế nào? Nơi bán ra như thế nào, trong thời gian nào thích hợp là điều rất quan trọng và trước tiên cần thiết phải nắm bắt kỹ càng vậy !

Phương pháp gìn giữ của cải đã làm ra, không bị thất thoát, hư hoại.
Ngăn ngừa sự mất mát tài sản, từ 5 đối tượng rất phổ biến sau đây:

– Nạn nước cuốn trôi gia sản.

– Nạn lửa cháy tài sản.

– Nạn trộm, cướp tài sản, lừa gạt, v.v….

– Nạn quốc gia tịch thu gia sản.

– Nạn con trai, con gái, người thừa kế phá hoại gia sản.

Thận trọng kết giao bạn lành và bạn quý.
Kết giao với bạn lành, bậc thiện trí trong đời và những người có nhân cách đạo đức, sẽ có cơ hội luận bàn, trao đổi kinh nghiệm về kinh tế, để được nhận những lời khuyên tốt lành và lợi ích.

Nên thảo luận với những người có tài và đáng tin cậy.

Cần lưu ý, đề phòng những kẻ thù và người xấu trong lốt bạn bè!

“Bạn bè xấu sẽ đem đến sự đổ nát suy tàn!”

Sự kết giao nhiều bạn lành, hội đoàn tốt, giúp ta mở rộng quan hệ thị trường ngày một lớn là đều rất cần thiết lắm vậy!

Cân bằng chi tiêu ‘thu nhập và chi xuất’.
Những người thương doanh, một khi phần thu nhập được sung mãn dồi dào, để phù hợp và thích đáng với tiếng tăm của mình, cho dù sự ăn uống sinh hoạt của họ có dồi dào, sung túc chăng nữa, cũng không bị thiên hạ khiển trách!

Để cân bằng việc sinh sống được được ổn định chính là sự sáng suốt biết cách quân bình tạm đủ và giảm thiểu trong phần chi tiêu đối với người có thu nhập ít, cũng như sự ăn uống, sinh hoạt sung túc để phù hợp, thích đáng với tiếng tăm, giá trị bề thế của mình, đối với người có nguồn thu nhập nhiều!

Như vậy, những người nào biết cách áp dụng được đầy đủ bốn phương pháp trên, là những người đã thật sự nắm bắt được quy luật phát triển tài sản! Do đó, họ sẽ có cuộc sống tự tin và mạnh dạn trong thế gian này!