Trường Sa 1988 – Hồ Sơ Một Sự Kiên Lịch Sử

Tập sách với mục đích sưu tầm, biên soạn một cách hệ thống các tư liệu là các tuyên bố, các công hàm ngoại giao, các bài báo xã luận, bài viết, ký sự,…được đăng trên báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân năm 1988 – ngay trước và sau sự kiện thảm sát Gạc Ma ngày 14-3-1988, trong khoản thời gian từ tháng 2-1988 đến tháng 6-1988.

Tác giả: Võ Hà
Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
Công ty phát hành: Phanbook

Tôi nghĩ rằng, các thế hệ kế tiếp của Việt Nam cần biết và có quyền được biết về những trang lịch sử đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các thế hệ đi trước, qua đó có những nhận thức đầy đủ, đúng đắn hơn về lịch sử dân tộc. Thiết nghĩ, việc của mỗi người chúng ta cần có quan điểm tôn trọng lịch sử, sòng phẳng với lịch sử không có nghĩa là chúng ta kích động hận thù. Chỉ có biết đúng sự thật lịch sử, ta mới rút ra những bài học đúng đắn cho quan hệ quốc tế và trách nhiệm với xã hội của mỗi người trong bối cảnh phức tạp hiện nay.