Nó Là Cái Gì, Ai Có Nó, Và Tại Sao?

Trong đời sống, có ai thường bảo em phải làm việc này việc kia và em răm rắp nghe theo không? Họ là bố mẹ, thầy cô giáo hay anh chị của em? Những người này có một thứ gọi là QUYỀN LỰC. Bản thân quyền lực không tốt, cũng chẳng xấu, tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào cách nó được sử dụng.

Cuốn sách này đề cập và phân tích những loại quyền lực khác nhau trên thế giới vẫn tác động đến chính EM hằng ngày hằng giờ, và chỉ dẫn cho em cách sử dụng quyền lực của mình theo hướng TÍCH CỰC để tạo nên thay đổi trong cuộc sống của em cũng như của những người quanh em.