Cuốn sách này là cánh cửa dẫn vào một đề tài đang biến động rất nhanh, vì thế bây giờ nó đã được cập nhật kỹ lưỡng bằng những thông tin mới. Nhiệm vụ của cuốn sách là trang bị kiến thức ban đầu cho độc giả về tất cả những khía cạnh quan trọng liên quan đến việc thực hành kinh doanh bền vững và có đạo đức, nhưng nó sẽ được trình bày hết sức cô đọng và súc tích.

Trong những năm gần đây, dưới áp lực của chiếc bóng đen mang tên khủng hoảng khí hậu, các vấn đề liên quan đến môi trường đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Cụm từ “phát triển bền vững” ngày càng được sử dụng nhiều hơn – khái niệm này chỉ sự dung hòa giữa khả năng tồn tại của Trái đất và khả năng tồn tại lâu dài của các doanh nghiệp. Chúng ta nhận ra được tầm quan trọng của việc không chỉ phải cứu lấy Trái đất, mà còn phải cứu lấy một thế giới an toàn và bình đẳng để chúng ta đều có thể tiếp tục phát triển.

Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm bảo vệ cho những người xung quanh mình, và bảo vệ cho hành tinh chung của chúng ta. Hy vọng rằng bạn sẽ chung tay thực hiện những sự thay đổi (dù lớn hay nhỏ) trong phạm vi khả năng của bạn, và như vậy chúng ta có thể cùng nhau góp phần tạo nên sự khác biệt.

Cuốn sách gồm 5 phần:

– Bảo vệ lợi nhuận

– Bảo vệ nhân viên

– Bảo vệ khách hàng

– Bảo vệ Trái đất

– Marketing có đạo đức

Thông tin tác giả:

Sarah Duncan là một chuyên gia tư vấn kiêm huấn luyện viên về phát triển kinh doanh bền vững và marketing có đạo đức. Bà đã hoạt động trong lĩnh vực này được hơn 30 năm – trong thời gian đầu bà làm việc ở các khách sạn sang trọng, sau đó chuyển sang các câu lạc bộ tư nhân và phát triển spa ở châu Á, tới năm 2005 bà xây dựng hãng tư vấn riêng Sleeping Lion.

Duncan là người chứng kiến hành trình gian nan của đề tài phát triển bền vững để chen chân được vào các nghị trình kinh doanh, hai lực lượng hậu thuẫn nòng cốt ở đây là đội ngũ nhân viên và khách hàng ngày càng có ý thức về mặt đạo đức tiêu dùng. Gần đây bà mới hoàn thành khóa học Quản trị Phát triển Bền vững Doanh nghiệp ở Viện Lãnh đạo Phát triển Bền vững thuộc Đại học Cambridge.

Hiện nay bà đang hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu và áp dụng các nguyên tắc đạo đức trong kinh doanh và phát triển bền vững thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, và thuyết trình tại các cuộc hội thảo.