Giới thiệu tác phẩm: Đất liền thương nhớ đảo xa
Viết lời và đọc: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao Côn Đảo
Thực hiện: Cùng Bạn Đọc Sách

Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.