Ranh ngôn hiện đại (TS Lê Thẩm Dương)

1. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì chưa phải… cuối cùng. 2. Cấp trên bao giờ cũng đúng. Nếu cấp…

Ba dạng thức thờ mẫu của người Việt (PGS.TS. Ngô Đức Thịnh)

Mô hình tổng quát về Đạo Mẫu của người Việt ở Việt Nam, gồm ba lớp kế tiếp và có mối liên hệ hữu cơ…

Lịch sử hình thành, biến đổi và những giá trị cơ bản của Đạo Mẫu Việt Nam

GS.TS Ngô ĐứcThịnh – (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa Tín ngưỡng Việt Nam) I . ĐẠO MẪU LÀ TÍN NGƯỠNG DÂN…

Đặc tính cây cà phê

Cà phê là tên một chi thực vật thuộc họ Thiên thảo (Rubiaceae). Họ này bao gồm khoảng 500 chi khác nhau với trên 6.000…

Nguồn gốc của cà phê

Truyền thuyết kể rằng, vào năm 850 sau Công Nguyên,  anh chàng chăn dê Kaldi người Etiopia một lần để ý thấy đàn dê của…