Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III xuất bản cuốn “Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới”. Cuốn sách dày 800 trang, tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao.


Bài viết này được đăng trong mục: . Đánh dấu liên kết.