Thiền Và Văn Hoá Nhật Bản

Suzuki Daisetsu Teitarō là một học giả lừng danh người Nhật, người đã góp công rất nhiều trong việc truyền bá Thiền Tông sang Tây Phương. Ông viết rất nhiều sách về Thiền và nổi danh nhất bộ Thiền luận (Essays in Zen-Buddhism), gồm ba quyển. Ngoài ra, ông còn viết những tác phẩm quan trọng như Nghiên cứu kinh Lăng-già (Studies in the Laṅkāvatāra-Sūtra), Thiền và phân tâm học (Zen-Buddhism and Psychoanalysis).

Tác giả: D. T. Suzuki
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Công ty phát hành: Thư Books

“Thiền và Văn hoá Nhật Bản” của Suzuki Daisetsu Teitarō là một tác phẩm kinh điển, gây ảnh hưởng cho nhiều thế hệ độc giả và đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành quan niệm của Thiền đối với nghệ thuật truyền thống Nhật Bản. Bằng ngôn ngữ đơn giản và thơ mộng, Daisetsu đã mô tả Thiền và quá trình tiến hoá của nó. Ông kết nối Thiền với triết lý của các Samurai, khắc hoạ một cách tinh tế mối quan hệ giữa Thiền và kiếm thuật, Haiku, trà đạo và tình yêu thiên nhiên của người Nhật.

Qua bản dịch và phần chú giải công phu của Nguyễn Nam Trân, hơn sáu trăm trang sách của tác phẩm “Thiền và Văn hoá Nhật Bản” sẽ đưa độc giả bước vào hành trình khám phá cuộc đời và sự nghiệp của Suzuki, đồng thời đón nhận sự ảnh hưởng của cuốn sách dưới góc nhìn của những lời phê bình đương thời, đặc biệt là của các học giả về Phật giáo Nhật Bản.