Mỗi ngày 1 cuốn sách

Fri06232017

Last updateTue, 18 Apr 2017 9am

Back Bạn đang ở: Home Hướng dẫn Điều khoản sử dụng

Quy định sử dụng

Điều kiện sử  dụng moingay1cuonsach

TRANG WEB NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN TRỊ CỦA MOINGAY1CUONSACH  (MN1CS)

KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, QUÍ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ LƯỠNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng
Khi sử dụng trang Web này quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện Sử Dụng”) đề ra ở đây. Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều Kiện Sử Dụng” để biết được các sửa đổi mới nhất. MN1CS có quyền thay đổi, tu chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều Kiện Sử Dụng” tại bất kỳ thời điểm nào do MN1CS quyết định, và nếu như Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng trang Web sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị
Các nội dung hiển thị trên trang Web này là nhằm mục đích cung cấp thông tin về sách và  dịch vụ bán sách trực tuyến (sau đây được gọi chung là “Nhà Cung Cấp”). Các nội dung này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước hay làm phát sinh trách nhiệm từ phía Nhà Cung Cấp. MN1CS sẽ sử dụng tối đa khả năng có thể để các thông tin này hiển thị chính xác tuy nhiên sẽ không có bất kỳ đảm bảo cũng như cam kết về trách nhiệm nào liên quan đến tính chính xác và đầy đủ của thông tin nói trên. Một trong các thể hiện rõ nét nhất là việc cho hiển thị các thông tin về giá bán sản phẩm chỉ mang tính chất thông báo cho người mua chứ không phải là cam kết của Nhà Cung Cấp sẽ cung ứng sản phẩm với các mức giá đó ở thời điểm hiển thị.

3. Bảo mật thông tin khách hàng
MN1CS thu thập thông tin cá nhân nhằm mục đích cung cấp cho Quý khách các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. MN1CS chỉ thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân cần thiết cho quá trình quản trị hoạt động kinh doanh  và cam kết bảo vệ tính riêng tư của các thông tin này. Quý khách có quyền không cung cấp thông tin cá nhân khi được yêu cầu, tuy nhiên điều này có thể dẫn đến việc Quý khách sẽ không sử dụng được toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ cung cấp trực tuyến.

MN1CS sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân mà Quý khách khai báo trên trang Web này tuy nhiên MN1CS không đảm bảo ngăn chặn được hoàn toàn mọi truy cập trái phép và sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến các thông tin bị truy cập trái phép.

4. Kết nối đến trang Web khác
Trang Web này cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. MN1CS không tiến hành nghiên cứu, thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. MN1CS từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên. 

5. Kết nối từ trang Web khác
MN1CS không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của trang Web này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của trang Web.

6. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
THÔNG TIN HIỂN THỊ TẠI TRANG WEB NÀY KHÔNG KÈM THEO ĐẢM BẢO HAY CAM KẾT TRÁCH NHIỆM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO TỪ PHÍA MN1CS HAY NHÀ CUNG CẤP KHÁC, CHÍNH THỨC HAY HÀM Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM, DỊCH VỤ LỰA CHỌN VỚI NGƯỜI MUA, QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH RIÊNG TƯ HAY BẢO ĐẢM TÁC QUYỀN. MN1CS VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CŨNG TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM HAY ĐƯA RA ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ LỖI VẬN HÀNH, AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HAY BẤT CỨ ĐẢM BẢO NÀO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG HẠN CỦA CÁC THÔNG TIN HIỂN THỊ. KHI TRUY CẬP VÀO TRANG WEB NÀY, QUÍ KHÁCH MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý RẰNG  MN1CS, CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC CÙNG VỚI ĐỐI TÁC LIÊN KẾT, VIÊN CHỨC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA HỌ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG TẬT, MẤT MÁT, KHIẾU KIỆN, THIỆT HẠI TRỰC TIẾP HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP DO KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC HOẶC DO HẬU QUẢ ĐỂ LẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH TỪ HAY CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC:

(1) SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY;

(2) TRUY CẬP TRÊN MẠNG INTERNET CÁC NỘI DUNG KHÁC TỪ LIÊN KẾT CÓ SẴN;

(3) ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, NHẬN THÔNG TIN HAY THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN CỦA MN1CS

(4) MN1CS HAY MỘT NHÀ CUNG CẤP NÀO ĐÓ CÓ THỰC HIỆN VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ HAY KHÔNG THẬM CHÍ TRONG TRƯỜNG HỢP MN1CS HAY NHÀ CUNG CẤP ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẨY RA THIỆT HẠI; VÀ

 (5) ÁP DỤNG CÁC HẠN CHẾ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN MÔ TẢ TẠI ĐÂY.             
Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực nếu như không bị điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành.
7. Điều chỉnh và sửa đổi
MN1CS có quyền tự quyết khi thực hiện các thay đổi, tu chỉnh hoặc chấm dứt sự hoạt động của trang Web này vào bất cứ thời điểm nào.

8. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp
Điều Kiện Sử Dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam. Toà án của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

Đăng ký nhận tin

Đăng ký

Để nhận bản tin, thông báo từ moingay1cuonsach, vui lòng đăng ký tại đây.